Tenis-Slovenija
podatkovni_portal
dni
ur
min
sek
Prazna-pasica
prijava_e
COVID-19

Novosti glede Odloka (17.11.2020)

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS št. 150/2020 in 159/202) je še vedno v veljavi, kar pomeni, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe za športnike in izvajanje športnih tekmovanj skladno z omenjenim odlokom.

Tako je še naprej dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov: - športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda - poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport ali - športnikom, ki se udeležujejo državnih članskih prvenstev in/ali mednarodnih članskih tekmovanj.

Prav tako je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj opredeljenih v 3. členu Odloka.

Sprememba Odloka je posegla le v izvajanje športno rekreativne dejavnosti. Po novem je dovoljeno izvajanje športno rekreativne dejavnosti le če jo izvajajo člani istega gospodinjstva oz. ožji družinski člani. Dovoljeno je izvajanje športno rekreativne dejavnosti tako v zaprtih prostorih kot na prostem.

Odlok določa, da se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka. To pomeni, da je prepovedano vsakršno zbiranje ljudi (več kot ene osebe) ne glede na namen zbiranja (pogovor, kava, tek ali igranje tenisa).

To nadalje pomeni, da je igranje tenisa v enem zaprtem športnem vadbenem prostoru, kot je npr. samostoječi balon dovoljeno le enemu posamezniku ali skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva v primeru športno rekreativne dejavnosti. Torej četudi je več tenis igrišč pokritih z enim balonom se tako pokrita tenis igrišča štejejo kot en zaprt vadbeni prostor. Osnova za obstoj poslovnega razmerja med posameznikom in lastnikom/upravnikom tenis igrišča na katerem poteka športno rekreativna dejavnost ali športna vadba športnikov je ostala enaka. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS pravi: "Dovoljene so vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19." Igranje tenisa spada med športno dejavnost, ki jo v obliki izjem omogoča Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.

Kadar pa gre za izvajanje športne vadbe športnikov pa je potrebno upoštevati priporočila NIJZ za športa tekmovanja.

Dodatek k odloku Vlade RS (13.11.2020)

Obveščamo vas, da smo ravnokar s strani pristojnih organov, Direktorata za šport, prejeli dodatno pojasnilo glede novega odloka, in sicer navedena omejitev vpliva na sprejeti Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS. Št. 150/2020 in 159/2020), in sicer na 3. odstavek 2. člena Odloka tako, da je športna rekreativna dejavnost dovoljena, če se izvaja v skupini, v kateri so vsi udeleženci ožji družinski člani oz. člani istega gospodinjstva.

Ostala določila Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti ostajajo nespremenjena.

Najdete jih TUKAJ.

Novosti glede ukrepov (29.10.2020)

Lepo pozdravljeni, z veseljem vam sporočamo, da po prejetju dodatnega tolmačenja odloka s strani pristojnih organov, še vedno velja, da tako za tekmovalni tenis kot rekreativni ni sprememb, razen dvojice so, zaradi zagotavljanja ustrezne medsebojne razdalje, odsvetovane.

Športna rekreativna dejavnost je dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, z dne 21. oktobra 2020, objavljen v Uradnem listu pod zaporedno številko 150 nam to omogoča pod navedenimi pogoji in ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov.

Dovoljenja za prehod med občinami najdete tukaj.

Teniški pozdrav in pazite nase.

Novosti glede ukrepov (27.10.2020)

Za pojasnitev ukrepov so pri TS glede igranja tenisa prosili pristojne organe, a odgovora za zdaj še niso prejeli.

To pomeni, da se še vedno lahko naslanjamo na odlok iz 21. oktobra 2020 - Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, objavljen v Uradnem listu pod zaporedno številko 150, kateri veleva, da tako za tekmovalni tenis kot rekreativni ni sprememb, razen dvojice so, zaradi zagotavljanja ustrezne medsebojne razdalje, odsvetovane.

Prosimo vas, da v primeru inšpekcijskega pregleda predstavite dokumente v prilogi in v kolikor bo potreba po asistenci za pomoč pokličite direktorja Tenis Slovenije, Gregorja Krušiča.

Dovoljenja za prehod med občinami najdete TUKAJ.

Teniški pozdrav in pazite nase.

Dopis novi odlok Vlade RS (23.10.2020)

Spoštovani,po temeljitem pregledu objave Odloka o dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki je bil včeraj, 22. oktobra 2020, objavljen v Uradnem listu RS pod zaporedno številko 151, ugotavljamo, da tako za tekmovalni tenis kot rekreativni ne prinaša sprememb, razen dvojice so, zaradi zagotavljanja ustrezne medsebojne razdalje, še naprej odsvetovane.

Ponovno vam pošiljamo izsledke Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, objavljeno v Uradnem listu pod zaporedno številko 150.

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI Odlok začasno dovoljuje športno gibalno dejavnost in proces športne vadbe kategoriziranim športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Za športnike in strokovne delavce v športu (osebe z veljavno trenersko ali sodniško licenco) se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (prepoved prehajanja med regijami, policijska ura).

REKREATIVNI ŠPORTNIKI Športna rekreativna dejavnost je dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje. Kar tolmačimo, da se lahko izvajajo vse dosedanje teniške aktivnosti (tekmovanja, trenažni procesi, rekreativni tenis), razen igranje tenisa v dvojicah je odsvetovano. Pomembno je le, da se ves čas vzdržuje 3 metrska medsebojna razdalja in da ni na teniškem igrišču udeleženih več kot 6 oseb.

TEKMOVANJA V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal, kar pomeni, da nacionalna tekmovanja pod okriljem Tenis Slovenije lahko, ob upoštevanju vseh varnostnih priporočil pristojnih organov, nemoteno izvajamo. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti iz 67. člena Zakona o športu, kar razumemo športni objekti in površine za šport v naravi, športne dvorane, teniški baloni. Vsekakor pa moramo vsi upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

O morebitnih spremembah vas bomo še naprej ažurno obveščali ter objavljali na naši spletni strani. S skupnimi močmi, razumevanjem in sodelovanjem bomo zmogli, tudi v teh nepredvidenih časih, ki nam jih epidemija prinaša

Dopis: Novi odlok Vlade RS

Spoštovani, Vlada RS je sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj, ki se določajo zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Odlok je danes, 21. oktobra 2020, objavljen v Uradnem listu RS pod zaporedno številko 150. Odlok tako za tekmovalni tenis kot rekreativni ne prinaša sprememb, razen dvojice so, zaradi zagotavljanja ustrezne medsebojne razdalje, odsvetovane.

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI Odlok začasno dovoljuje športno gibalno dejavnost in proces športne vadbe kategoriziranim športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Za športnike in strokovne delavce v športu (osebe z veljavno trenersko ali sodniško licenco) se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (prepoved prehajanja med regijami, policijska ura).

REKREATIVNI ŠPORTNIKI Športna rekreativna dejavnost je dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje. Kar tolmačimo, da se lahko izvajajo vse dosedanje teniške aktivnosti (tekmovanja, trenažni procesi, rekreativni tenis), razen igranje tenisa v dvojicah je odsvetovano. Pomembno je le, da se ves čas vzdržuje 3 metrska medsebojna razdalja in da ni na teniškem igrišču udeleženih več kot 6 oseb.

TEKMOVANJA V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal, kar pomeni, da nacionalna tekmovanja pod okriljem Tenis Slovenije lahko, ob upoštevanju vseh varnostnih priporočil pristojnih organov, nemoteno izvajamo. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti iz 67. člena Zakona o športu, kar razumemo športni objekti in površine za šport v naravi, športne dvorane, teniški baloni.

Vsekakor pa moramo vsi upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. O morebitnih spremembah vas bomo še naprej ažurno obveščali ter objavljali na naši spletni strani. S skupnimi močmi, razumevanjem in sodelovanjem bomo zmogli, tudi v teh nepredvidenih časih, ki nam jih epidemija prinaša.

Dokumenti
Dovoljenje za strokovne delavce sodniki
Dovoljenje za strokovne delavce sodniki 20.02.2021 | Tenis Slovenija

Dovoljenje za nastop registriranih  tekmovalcev na državnem prvenstvu

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov_12.2.2021-dopolnitev

Podaljšanje Odloka Vlade RS_2.2.2021
Podaljšanje Odloka Vlade RS 2.2.2021 02.02.2021 | Tenis Slovenija

Podaljšanje Odloka Vlade RS_21.1.2021
Podaljšanje Odloka Vlade RS 21.1.2021 21.01.2021 | Tenis Slovenija

Pojasnilo Odlok Vlade RS_8.1.2021
Pojasnilo Odlok Vlade RS 8.1.2021 08.01.2021 | Tenis Slovenija

Pojasnilo Odlok Vlade RS_31.12.2020
Pojasnilo Odlok Vlade RS 31.12.2020 04.01.2021 | Tenis Slovenija

Pobuda za omilitev ukrepov za tenis_Tenis Slovenija

Od 25. 12. naprej izjema za prehajanje med občinami v regiji tudi športne dejavnosti

Pobuda za dodatno omilitev ukrepov za tenis_TK in Tenis Slovenija

Anketa Covid
Anketa Covid 10.12.2020 | Tenis Slovenija

Dovoljenje za nastop tekmovalcev na državnem prvenstvu

Povračilo fiksnih stroškov na podlagi novega interventnega zakona 17

Dopis pojasnilo Odlok Vlade RS_17
Dopis pojasnilo Odlok Vlade RS 17 17.11.2020 | Tenis Slovenija

Dovoljenje za prehod med regijami registrirani športniki

Dopis pojasnilo Odlok Vlade RS_13
Dopis pojasnilo Odlok Vlade RS 13 13.11.2020 | Tenis Slovenija

Dovoljenje za prehod med občinami za kategorizirane športnike

Dovoljenje za prehod med občinami za strokovne delavce_trenerje

Dopis pojasnilo Odlok Vlade RS_3
Dopis pojasnilo Odlok Vlade RS 3 03.11.2020 | Tenis Slovenija

Navodila sodnikom za zimsko sezono 2020-2021

Priporočila za varnost teniških tekmovanj november 2020

Izjava / Omejitve prehajanja med občinami SARS-CoV-2

Dopis novi odlok Vlade RS_24
Dopis novi odlok Vlade RS 24 24.10.2020 | Tenis Slovenija

Dopis novi odlok Vlade RS_23
Dopis novi odlok Vlade RS 23 23.10.2020 | Tenis Slovenija

Dopis novi odlok Vlade RS_21
Dopis novi odlok Vlade RS 21 21.10.2020 | Tenis Slovenija

Obrazložitev za šport - Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS (003)

Priporočila za varnost teniških tekmovanj in trenažnih procesov oktober 2020

Dopis novi odlok Vlade RS_16
Dopis novi odlok Vlade RS 16 16.10.2020 | Tenis Slovenija

Priporočila NIJZ
Priporočila NIJZ 22.09.2020 | Tenis Slovenija

Seznam za vpis spremljevalcev na tekmovanju

Anketa Covid
Anketa Covid 15.08.2020 | Tenis Slovenija

Priporočila za varnost teniških tekmovanj in trenažnih procesov

Treningi registriranih športnikov v času epidemije

Dopis novi odlok Vlade RS_18
Dopis novi odlok Vlade RS 18 18.04.2020 | Tenis Slovenija

Redna Seja Vlade
Redna Seja Vlade 17.04.2020 | Tenis Slovenija

Določila in priporočila za klube člane TS

Zdravstveni inspektorat RS
Zdravstveni inspektorat RS 15.04.2020 | Tenis Slovenija

Korona stanje_Tenis Slovenija
Korona stanje Tenis Slovenija 19.03.2020 | Tenis Slovenija

Priporočeno ravnanje v zvezi s pojavom koronavirusa

Preventivni ukrepi in informaicje v zvezi s pojavom koronavirusa

Zavarovalnica Sava tenis
Petrol BTC City Zavarovalnica Triglav, d.d. Telemach
autocommerce SŽ Športna loterija Zala ŽiherHiše Krka BigBang Žito Vivo catering Kompas Medot NKBM MSIN Slowatch Perskindol Libra Babolat Slovenija Lenovo
Teniška zveza Slovenije
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
tel.: 01 430 66 90
fax.: 01 430 66 95
e-mail.: info@tenis-slovenija.si

©TZS, 2020. Vse pravice pridržane.