Tenis-Slovenija
podatkovni_portal
dni
ur
min
sek
Prazna-pasica
prijava_e
COVID-19
Dokumenti
pdf

pdf
Pregled in razlaga veljavnih ukrepov P 10.11.2021 | Tenis Slovenija

pdf

pdf

pdf
Obvestilo-omejitve-pri-izvajanju-sp P 01.09.2021 | Tenis Slovenija

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf
Omejitve-pri-izvajanju-sportnih-pro P 10.04.2021 | Tenis Slovenija

pdf

pdf

pdf

pdf
Dovoljenje za strokovne delavce sodniki 20.02.2021 | Tenis Slovenija

pdf

pdf

pdf
Podaljšanje Odloka Vlade RS 2.2.2021 02.02.2021 | Tenis Slovenija

pdf
Podaljšanje Odloka Vlade RS 21.1.2021 21.01.2021 | Tenis Slovenija

pdf
Pojasnilo Odlok Vlade RS 8.1.2021 08.01.2021 | Tenis Slovenija

pdf
Pojasnilo Odlok Vlade RS 31.12.2020 04.01.2021 | Tenis Slovenija

pdf

pdf

pdf

pdf
Anketa Covid 10.12.2020 | Tenis Slovenija

pdf

pdf

pdf
Dopis pojasnilo Odlok Vlade RS 17 17.11.2020 | Tenis Slovenija

pdf

pdf
Dopis pojasnilo Odlok Vlade RS 13 13.11.2020 | Tenis Slovenija

pdf

pdf

pdf
Dopis pojasnilo Odlok Vlade RS 3 03.11.2020 | Tenis Slovenija

pdf

pdf

docx

pdf
Dopis novi odlok Vlade RS 24 24.10.2020 | Tenis Slovenija

pdf
Dopis novi odlok Vlade RS 23 23.10.2020 | Tenis Slovenija

pdf
Dopis novi odlok Vlade RS 21 21.10.2020 | Tenis Slovenija

pdf

pdf

pdf
Dopis novi odlok Vlade RS 16 16.10.2020 | Tenis Slovenija

pdf
Priporočila NIJZ 22.09.2020 | Tenis Slovenija

xlsx

pdf
Anketa Covid 15.08.2020 | Tenis Slovenija

pdf

pdf

pdf
Dopis novi odlok Vlade RS 18 18.04.2020 | Tenis Slovenija

pdf
Redna Seja Vlade 17.04.2020 | Tenis Slovenija

pdf

pdf
Zdravstveni inspektorat RS 15.04.2020 | Tenis Slovenija

pdf
Korona stanje Tenis Slovenija 19.03.2020 | Tenis Slovenija

pdf

pdf

BREZPLAČNA TESTIRANJA NA LOKACIJAH TEKMOVANJ OD DANES 18. 11. 2021 NAPREJ NE BODO VEČ MOGOČA

 

obveščamo vas, da je Vlada RS pred kratkim močno omejila financiranje HAGT, ki jih opravljajo mobilne enote po vsej državi. Podjetje, s katerim Tenis Slovenija (TS) sodeluje pri ponudbi testiranj, nam je sporočilo, da z današnjim dnem, zaradi stroškovne neučinkovitosti, ne bo moglo več izvajati testov na lokacijah teniških klubov za čas tekmovanj pod okriljem TS, kot je bila to dosedanja praksa.

 

V skladu s trenutno veljavnim Odlokom Vlade RS otrokom do 12. leta starosti ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT. Učenci in dijaki srednjih šol, ki so napolnili 12 let in ne izpolnjujejo pogoja PCT, se morajo po novem obvezno testirati s HAGT za samotestiranje, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu. To ostaja ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT za udeležbo na trenažnih procesih. Enako velja za trenerje pri opravljanju trenažnih procesov. Za udeležbo na tekmovanjih pa morajo vse osebe starejše od 12 let izpolnjevati pogoj PCT (tekmovalci, spremljevalci in trenerji v vlogi spremljevalcev) in samotestiranje ni ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

 

Za potrebe samotestiranja smo se z obstoječim izvajalcem dogovorili, da lahko teniški klubi pri njih prevzamete teste za samotestiranje. Lokacije, kjer vam je na voljo prevzem, najdete v prilogi 1. Potrebne količine in lokacijo prevzema sporočite na katarina.obranovic@tenis-slovenija.si do petka, 26. novembra 2021, do 10. ure in nato vsak drugi petek.

 

Za udeležbo na tekmovanjih pa se lahko testirate kjerkoli, pri čemer so vam na voljo brezplačni testi na eni izmed 15 lokacij obstoječega izvajalca (priloga 1), ali drugega koncesionarja po vaši izbiri. Do konca veljavnosti zakona PKP7 pa TS še naprej povrne stroške testiranj vsem upravičencem navedenim na tej povezavi. Še vedno veljajo dosedanja pravila o povračilu stroškov testiranja in sicer:

 • teniški      klubi zbirate račune za tekoči mesec in na koncu meseca izdate zahtevek      Tenis Sloveniji skupaj s kopijami vseh posameznih računov,
 • obvezno priložite seznam oseb, ki so se testirale in      napišite namen oz. razlog za testiranje.

Za morebitna dodatna vprašanja vam ostajamo na voljo.

 

Obvestilo omejitve pri izvajanju športnih programov 10. 11. 2021:

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da smo z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli pregled in razlago veljavnih ukrepov. Vlada Republike Slovenije je na 101. redni seji dne 6. 11. 2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

 

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 174/21 dne 6. 11. 2021 (https://www.uradni[1]list.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf) in se je začel uporabljati s ponedeljkom, 8. 11. 2021 oz. s ponedeljkom, 15. 11. 2021.

 

V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov:

 

 1. Za izkazovanje pogoja PCT je potrebno poleg ustreznega dokazila predložiti tudi veljavni osebni dokument.

Dopolnjeni Odlok v 2. členu določa, da je pogoj PCT izpolnjen če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od dokazil opredeljenih v 2. členu Odloka. Nabor dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT ostaja enak, kot je bil. Novost predstavlja le obvezna identifikacija z veljavnim osebnim dokumentom. Kot osebni dokument se upošteva javne listine, opremljene s fotografijo, ki jih izdaja državni organ: osebna izkaznica, potni list, obmejna prepustnica, vozniško dovoljenje, orožni list in potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT ostaja obveznost organizatorja opravljanja dela oziroma izvajalca dejavnosti.

 

 1. Starostna meja do katere pogoja PCT ni treba izpolnjevati znižana na 12 let.

Z Odlokom je znižana starostna meja do katere morajo uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji izpolnjevati pogoj PCT. Pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 12 let. To pomeni, da osebe, ki so starejše od 12 let (tudi tiste, ki so dopolnile 12 let) morajo za udeležbo v vseh oblikah športne dejavnosti (rekreacija, treningi, tekmovanja) izpolnjevati pogoj PCT.

 

 1. Začasna omejitev izvajanja športnih prireditev oziroma športnih tekmovanj.

Športne prireditve oziroma športna tekmovanja z gledalci so dovoljena zgolj v primeru, da se izvedejo v oz. na športnem objektu s fiksnimi sedišči pri čemer morajo vsi gledalci nositi zaščitno masko (kirurške maske ali maske tipa FFP2), pri čemer mora biti med gledalci eno sedišče prosto, gledalci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT. Strežba in uživanje hrane in pijače gledalcev na javnih športnih prireditvah nista dovoljena.

 

 1. Začasna omejitev izvajanja samoorganiziranih skupinskih športno rekreativnih vadb.

Začasno so prepovedane vse skupinske športno rekreativne vadbe, ki niso organizirane s strani pravnih oseb oziroma oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost ne glede na to ali se izvajajo v zaprtih prostorih ali na odprtem. Izjema so skupinske vadbe za skupine v katerih so zgolj ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. To pomeni, da so dovoljene samo skupinske športno rekreativne dejavnosti, ki jih organizirajo oziroma izvajajo organizacije oziroma osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost ob upoštevanju pogojev iz Odloka (izpolnjevanje pogoja PCT, razkuževanje, uporaba zaščitnih mask…). Zaradi preprečitve širjenja okužb odsvetujemo izvajanje kontaktnih športno rekreativnih dejavnosti.

 

 1. Samotestiranje za učence in dijake še naprej zadošča za udeležbo v športnih dejavnostih razen za športna tekmovanja.

Učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol se morajo po novem obvezno samotestirati s testi HAG za samotestiranje za potrebe udeležbe v vzgojno-izobraževalnem procesu, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Učencem in dijakom, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje. Omenjeno samotestiranje ostaja ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT za udeležbo v vseh oblikah športne dejavnosti (športno rekreativna vadba, trenažni proces) razen za udeležbo v športnih tekmovanjih. Za udeležbo v športnih tekmovanjih morajo vse osebe starejše od 12 let izpolnjevati pogoj PCT.

 

 1. Testiranje s HAG testi po novem sofinancira država.

Odlok v 10. členu določa, da se sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje za osebe iz 8. člena Odloka ter 1. in drugega odstavka 3. člena Odloka zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da je testiranje s testi HAG za zaposlene in odjemalce storitev v Republiki Sloveniji pri pooblaščenih izvajalcih HAG testiranj brezplačno. Vlada je z Uredbo o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje (Uradni list RS št. 174/2021)določila najvišjo ceno zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja, ki znaša 7 eurov na storitev ter najvišjo ceno hitrih antigenskih testov za samotestiranje, ki so na seznamu testov za samotestiranje, ki znaša 2,5 eura na test brez davka na dodano vrednost. Najvišja cena testiranja s HAG testi tako znaša 9,5 eurov brez DDV. Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3458/uredba[1]o-dolocitvi-najvisjih-cen-zdravstvenih-storitev-hitrega-antigenskega-testiranja-in-najvisjih-cen-hitrih[1]antigenskih-testov-za-samotestiranje.

 

Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih programov z razlago bo v kratkem objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus[1]sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Za morebitna dodatna vprašanja vam ostajamo na voljo.

 

Obvestilo omejitve pri izvajanju športnih programov 1. 11. 2021:

 

Spoštovani,

 
obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 287. dopisni seji dne 28. 10.  2021 sprejela spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja
prebolevnosti, cepljenja in testiranja zaradi preprečitve ponovnih izbruhov  okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 171/21 dne 28. 10. 2021 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021171.pdf)  in se začenja uporabljati z današnjim dnem, ponedeljkom, 1. 11. 2021
 
V nadaljevanju izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo na  izvajanje športnih programov: 
 
1.        Za opravljanje dela se veljavnost negativnega  testa HAG samotestiranja oziroma testiranja skrajša iz sedem dni na 48 ur.
  
 
Za čas opravljanja dela morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi  pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo  dejavnost, izpolnjevati pogoj PCT. Pogoj PCT je za potrebe dela možno izpolniti  tudi s samotestiranjem s testi HAG za samotestiranje ali s testiranjem s HAG  testi pri pooblaščenem izvajalcu testiranj pri čemer se delo lahko začne  opravljati od izvedenega presejalnega testiranja, pri katerem negativni izvid  ni starejši od 48 ur. V primeru enakomerno razporejenega delovnega časa oziroma  enoizmenskega delovnika od ponedeljka do petka to pomeni, da se mora oseba  praviloma testirati vsak ponedeljek, sredo in petek pred začetkom dela, torej  na vsakih 48 ur med delovniki, ne pa tudi v nedeljo. V primeru neenakomerno  razporejenega delovnega časa, začasne prerazporeditve delovnega časa,  izmenskega dela, odrejenega dela preko polnega delovnega časa, dodatnega dela  ali zaradi morebitne odsotnosti pa se šteje, da oseba ob nastopu dela
izpolnjuje pogoj PCT, če začne opravljati delo v mejah 48 ur, ki so izkazane z  dokazilom o opravljenem presejalnem testiranju s testom HAG za samotestiranje ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur. Samotestiranje ni potrebno za osebe, ki so covid-19 prebolele oziroma so polno cepljene proti virusu SARS-CoV-2. 
  
2.        Za vse učence, dijake in študente je določeno dvakrat tedensko samotestiranje.

Prostovoljno izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa se razširi na vse učence, dijake in študente (tudi na mlajši od 15 let) in se poveča pogostost samotestiranj iz enkrat tedensko na dvakrat tedensko. Hkrati se poveča število brezplačnih testov HAG za samotestiranje, ki jih lahko učenci, dijaki in študenti brezplačno prevzamejo v lekarnah. 
 
3.        Samotestiranje s testi HAG v domačem okolju je po novem obvezno za vse učence in dijake za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih ter obšolskih dejavnostih.

Odlok po novem določa, da se morajo vsi učenci in dijaki (tudi mlajši od 15 let) za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih ter obšolskih dejavnostih,  samotestirati s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju in sicer dvakrat tedensko v enakih presledkih. Novost je, da je  samotestiranje s testi HAG za samotestiranje ustrezen način za izkazovanje  izpolnjevanja pogoja PCT tudi za udeležbo v vseh oblikah obšolskih dejavnosti. Samotestiranje ni potrebno za osebe, ki so covid-19 prebolele oziroma so polno cepljene proti virusu SARS-CoV-2. 
  
Obveščamo vas tudi, da bodo inšpekcijske službe skupaj s finančno upravo in policijo poostrile nadzor nad spoštovanjem pogoja PCT. S strani inšpektorata za šolstvo in šport je Direktorat za šport prejel obvestilo, da bo inšpektorat v prihajajočem tednu poostreno preverjal izpolnjevanje obveznosti pogoja PCT s strani ponudnikov športnih dejavnosti. Ponudniki športnih programov oziroma športnih storitev so dolžni preverjati izpolnjevanje
pogoja PCT s strani uporabnikov na vstopnih točkah z neposrednim vpogledom v ustrezna dokazila, ki jih predložijo uporabniki/udeleženci. Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne sme dovoliti uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti.
 
Celoviti pregled veljavnih omejitev, ki vplivajo na izvajanje športnih
programov z razlago je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2
v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.
 
Za morebitna dodatna vprašanja vam ostajamo na voljo. 

 

Omejitvah pri izvajanju športnih programov: pregled in tolmačenje veljavnih ukrepov na dan 28. 8. 2021:

 

s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli informacijo, da je Vlada Republike Slovenije na 88. redni seji dne 26. 8. 2021 sprejela noveliran Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost do vključno 5. 9. 2021. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 135/21 dne 27. 8. 2021  (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021135) in št. 136/21 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021136) in so začele veljati v soboto, 28. 8. 2021.

Bistvene novosti oziroma spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo posredno ali neposredno na izvajanje športnih programov so:

1.        Udeleženci športno rekreativne dejavnosti ki se izvaja v zaprtih prostorih morajo po novem izpolnjevati pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje) skladno z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Izjema so udeleženci, ki še niso dopolnili 15 let.

 

Upravljavci objektov oziroma prostorov morajo na vidnem mestu pred vstopom v objekt oziroma prostor s pisnim obvestilom obvestiti udeležence, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležence športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT je potrebno izvajati neposredno pred vstopom v objekt oziroma prostor. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT izvaja upravljavec objekta oz. prostora, ki za preverjanje lahko pooblasti najemnika objekta oziroma prostora.

 

V zaprtih prostorih v katerih prihaja do sočasnega izvajanja športne dejavnosti športnikov in športno rekreativne dejavnosti, morajo vsi vadeči izpolnjevati pogoj PCT tako športniki, kot rekreativci.

 

2.        S spremembo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  se določi, da je prejemnik cepiva zoper COVID-19, ki je priznano v Republiki Sloveniji, polno zaščiten z dnevom prejema prvega odmerka cepiva (COVID-19 Vaccine - Janssen) oziroma drugega odmerka cepiva (Comirnaty - Biontech/Pfizer, Spikevax - Moderna, Sputnik - Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac - Sinovac Biotech, COVID-19 Vaccine - Sinopharm, Vaxzevria - AstraZeneca, Covishield - Serum Institute of India/AstraZeneca).

 

Sprememba odloka, ki se nanaša na cepivo Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in na cepivo Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca se uporablja po preteku 14 dni od začetka veljavnosti (od 12. 9. 2021).

 

Prilagamo celoten pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem, ki je objavljen tudi na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

 

Omejitvah pri izvajanju športnih programov: pregled in tolmačenje veljavnih ukrepov na dan 25. 8. 2021:

 

Spoštovani,

s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo danes prejeli navodila in tolmačenje glede uveljavljanja brezplačnega testiranja za strokovne delavce v športu.

Kot že veste, je Vlada RS s spremembami Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 132/21) omejila krog upravičencev do brezplačnih testiranj na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s testi HAG. Uredba določa, da je testiranja s testi HAG brezplačno omogočeno osebam, za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2. Uredba nadalje določa, da morajo upravičenci do brezplačnega testiranja svoj status verodostojno izkazati izvajalcem presejalnega programa oziroma, da morajo izvajalcem testiranj predložiti verodostojno dokazilo o upravičenosti do brezplačnega testiranja.

Za področje športa so, na podlagi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, do brezplačnega testiranja upravičeni:
-        strokovni delavci v športu (športni trenerji in drugi voditelji športnih programov), ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost in
-        izvajalci programov (predavatelji) strokovnih usposabljanj v športu.

Kot verodostojno dokazilo s katerim posameznik izkaže upravičenost do brezplačnega tedenskega testiranja s testi HAG, šteje potrdilo, ki ga izda delodajalec oziroma organizacija s katero ima strokovni delavec v športu sklenjeno pogodbo oziroma dogovor o sodelovanju z nalogo izvajanja športne vadbe športnikov, športno rekreativne dejavnosti ali programa strokovnega usposabljanja v športu. Za samozaposlene v športu zadošča izjava s katero samozaposlena oseba izjavi, da izvaja proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost.

K sporočilu prilagamo obrazec potrdila o izpolnjevanju pogojev upravičenosti do brezplačnega testiranja na virus SARS-CoV-2 s HAG testi iz naslova športa za delodajalce ter obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev upravičenosti do brezplačnega testiranja na virus SARS-CoV-2 s HAG testi za samozaposlene.

Vsebina obrazca je usklajena z Ministrstvom za zdravje.

S strani MIZŠ smo dobili tudi potrditev, da strokovnim delavcem v športu in izvajalcem strokovnih usposabljanj v športu ni potrebno enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 oziroma, če predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki je ustrezen, če je opravljen v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (določba 5. odstavka 4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov).

Torej, strokovnim delavcem v športu ter izvajalcem strokovnih usposabljanj v športu, ki so cepljeni zoper covid-19 ali so preboleli covid-19, se ni treba enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG.

 

 

Omejitvah pri izvajanju športnih programov: pregled in tolmačenje veljavnih ukrepov za obdobje 2. 7. - 11. 7. 2021:

 

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 104/21 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021104) in so začele veljati z 2. 7. 2021. Nove omejitve veljajo do vključno 11. 7. 2021.

V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov izpostavljamo naslednje novosti:
- Odpravljene so vse omejitve pri izvajanju procesa športne vadbe športnikov (treningov) in pri izvajanju športno rekreativne dejavnosti. Treningov športnikov ni več potrebno izvajati v t. i. mehurčki. Ni več omejitve števila vadečih v športno rekreativnih vadbenih skupinah.

- Odpravljena je omejitev števila gledalcev na športnih tekmovanjih in drugih športnih prireditvah.
- Odpravljena je obveznost nošenja zaščitnih mask za gledalce na zunanjih objektih in površinah, v kolikor je razdalja med gledalci vsaj 1,5 m. V zaprtih objektih je še vedno predpisana uporaba zaščitnih mask.
- Med dokazila o izpolnjevanju pogojev PCT so dodana tudi dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG v Republiki Srbiji ter dokazila o cepljenju izdana v Republiki Srbiji in dokazila o cepljenju s kombinacijo različnih cepiv,
- Brez dokazila o izpolnjevanju pogojev PCT se lahko športnih tekmovanj po novem udeležujejo športniki in drugo organizacijsko osebje, ki še niso dopolnili 15 let, če se tekmovanja udeležujejo z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT.

V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 izpostavljamo naslednje novosti:
- Spremenjeni so seznami držav glede na epidemiološko stanje. Po novem so na zelenem seznamu celotna Hrvaška, celotna Nemčija, Švica in Črna gora. Vstop v Republiko Slovenijo iz teh držav je od 3. 7. 2021 dalje omogočen brez omejitev. Razvrščenost držav glede na epidemiološko sliko lahko spremljate na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

 

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov za obdobje 17. 5. - 23. 5. 2021:

 

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije z odloki določila začasne omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.

 

Omejitve veljajo od 17. 5. 2021 do vključno 23. 5. 2021.

 

Omejitve, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športno gibalne dejavnosti in športnih programov določajo naslednji odloki:

 • Odlok o začasnih omejitvah pri      izvajanju športnih programov 
 • Odlok o začasnih ukrepih za      zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
 • Odlok o določitvi pogojev      vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive      bolezni COVID-19 
 • Odlok o omejitvah in načinu      izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
 • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi      preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

 

Spremenjeni odloki so bili objavljeni v Uradnem listu 73/21 dne 13. 5. 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202173

 

Na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pripravili pregledno razlago veljavnih ukrepov in na ta način olajšati njihovo razumevanje.

 

 1. 1.        Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)

 

Športna vadba športnikov (treningi) je dovoljena vsem registriranim športnikom ne glede na starosti in kakovost oz. konkurenčnost. Na podlagi Zakona o športu so športniki definirani, kot posamezniki ki, so stari najmanj 12 let, člani športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS-SPK, in imajo s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter so vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Športnik je lahko tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let. Uradna evidenca registriranih športnikov: https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

 

Treningi so dovoljeni tako v zaprtih prostorih, kot na zunanjih površinah oziroma na prostem.

 

Treningi športnikov so dovoljeni če se izvajajo v t.i. mehurčkih oziroma v zaključenih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe. Mehurček se zagotavlja zgolj v prostorih, v katerih poteka trening.

 

Kot registrirane športnike se upošteva tudi športnike, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 32. člena ZŠpo-1 razen pogoja »potrjeni nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema« (imetnike tekmovalne licence pri nacionalni panožni športni zvezi). Tudi njim se dovoli izvajanje športne vadbe in športnih tekmovanj skladno z določili Odloka, ki veljajo za registrirane športnike.

 

Športniki, ki se udeležujejo treningov se ne rabijo testirati. Strokovni delavci v športu (trenerji), ki vodijo treninge se morajo redno tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 oziroma morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje (glej  poglavje Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2).

 

Način izvajanja treningov športnikov predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez. 

 

2.        Izvajanje športnih tekmovanj

 

V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne glede na kakovostni nivo tekmovanja ali starostno kategorijo športnikov. Dovoljena bodo tako športna tekmovanja, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa druga – tudi športno rekreativna tekmovanja.

 

Način izvajanja tekmovanj predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez. 

 

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dovoljena do 50% kapacitete sedišč oziroma do največ 50 oseb. Gledalcev je lahko izjemoma več kot 50 in ne več kot 50% kapacitete sedišč, če organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ. Podrobnejša razlaga pogojev za udeležbo gledalcev je podana v poglavju Gledalci na športnih tekmovanjih.

 

Športna tekmovanja na katerih bodo znova prisotni gledalci bo potrebno prijaviti skladno z Zakonom o javnih zbiranjih (glej poglavje Prijava športnega tekmovanja oziroma športne prireditve).

 

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj in gledalci morajo za udeležbo na tekmovanjih imeti negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 oziroma morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje (glej  poglavje Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2).

 

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za vsa športna tekmovanja, ki so organizirana na nivoju panoge mora pristojna nacionalna panožna športna zveza vsaj pet delovnih dni pred dnevom tekmovanja na e-naslov gp.mizs@gov.si poslati naslednje podatke:

 • uradni naziv      tekmovanja (npr. državno prvenstvo)
 • športno panogo oz.      disciplino (npr. alpsko smučanje – veleslalom)
 • tekmovalne      kategorije (npr. mladinke in mladinci)
 • Kraj izvedbe      tekmovanja (npr. Smučišče Rogla)
 • Datum izvedbe      tekmovanja (npr. 25. 3. 2021)
 • Ime in priimek      odgovorne osebe tekmovanja
 • E-naslov in GSM      številko odgovorne osebe

3.        Izvajanje športno rekreativne dejavnosti

 

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost (ena na ena) ter športna vadba (samostojna ali strokovno vodena) v vadbenih skupinah do največ 50 vadečih. Strokovni delavec v športu se ne šteje v številčno omejitev. Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine. 

 

Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno na zunanjih površinah oziroma na prostem ter v zaprtih športnih objektih.

 

Pri izvajanju dinamične športne vadbe predlagamo, da organizatorji oz. izvajalci športnih programov zasledujejo predlagano omejitev 20 m2 vadbene površine na posameznika.

 

Ne glede na to, da Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih ne predpisuje minimalne medosebne razdalje med izvajanjem športne vadbe, pa so še vedno v veljavi priporočila NIJZ  za področje športa, ki naslavljajo tudi vprašanje izvajanja kontaktne športne vadbe. Skladno s priporočili NIJZ se odsvetuje izvajanje kontaktne športne dejavnosti oz. se priporoča minimalna razdalja med vadečimi vsaj 2 metra v zaprtih vadbenih prostorih. Izvajanje kontaktne športne vadbe tako ni prepovedano ampak se odsvetuje.

 

Udeleženci športno rekreativne vadbe se ne rabijo testirati. Strokovni delavci v športu (trenerji oziroma izvajalci programov), ki vodijo programe se morajo redno tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 oziroma morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje (glej  poglavje Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2).

 

 1. 4.        Uporaba športnih objektov

 

Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, odprti in zaprti športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti. 

 

Za uresničevanje javnega interesa na področju športa je nujno, da so javni športni objekti in športne površine (vključno s šolskimi športnimi objekti) odprti oz. dostopni, in da se omogoči izvajanje vseh pojavnih oblik športa, ki jih opredeljuje Zakon o športu. 

 

Uporaba šolskih športnih objektov za namen izvajanja športnih programov  je dovoljena. Pomembno je, da se v zaprtih športnih objektih za učence in učenke oz. dijakinje in dijake izobraževalnega zavoda, v času izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa, ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda, in jih izvajajo zunanji izvajalci. Izvajanje športnih programov iz Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je v zaprtih šolskih športnih objektih dovoljeno po zaključku dnevnega vzgojno izobraževalnega procesa. 

 

Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. 

 

Testiranje ali predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG ni potrebno za

 • kategorizirane in profesionalne      športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in      treningov v smučarskih disciplinah;
 • uporabnike, če imajo dokazilo o      cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega      odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj      sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V      proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and      Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech      najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
 • uporabnike, če imajo dokazilo o      cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema prvega      odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali      Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo      najmanj 21 dni,
 • uporabnike, če imajo dokazilo o      cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema odmerka      cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in      Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,
 • uporabnike, če imajo dokazilo o      pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če      zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • uporabnike, če imajo potrdilo      zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več      kot šest mesecev.  

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

 

5.        Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2

 

Odlok predpisuje obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za naslednje skupine uporabnikov športnih programov in sicer za:

 • športnike in člane      njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ki jih odlok dovoljuje, drugo      osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj (sodniki, delegati,      čistilci, zdravniki, fizioterapevti, pobiralci žog… vsi, ki sodelujejo pri      izvedbi tekmovanja), in
 • gledalce na      športnih tekmovanjih, in
 • strokovne delavce      v športu, ki vodijo programe športne vadbe (izvajalci treningov športnikov      in izvajalci športno rekreativne vadbe), ter
 • udeležence in      izvajalce programov usposabljanj. 

Testiranje udeležencev športnih tekmovanj 

 

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 72 ur. 72 ur se šteje od dneva in ure izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba prejela negativni test v petek ob 8:00, je test veljaven do ponedeljka do 8:00. Če tekmovanje traja več dni se vsak tekmovalni dan šteje, kot posamezno tekmovanje za katerega morajo imeti udeleženci test, ki ni starejši od 72 ur. 

 

Kdo vse sodi v skupino drugega osebja, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj določi organizator tekmovanja, ki vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. Organizator tekmovanja je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi negativnega testa za vse udeležence tekmovanja.

 

Organizator pred vstopom na tekmovalno prizorišče od vseh udeležencev zahteva predložitev ustreznega dokazila o izpolnjevanju t.i. PCT pogojev (potrdila o negativnem testu na virus SARS-CoV-2, potrdila/dokazila o cepljenju ali  prebolevnosti) ter vodi poimenski seznam udeležencev iz katerega mora biti razvidno, da je organizator preveril status udeleženca. 

 

Predstavnike medijev, ki se nahajajo ali premikajo na ali neposredno ob tekmovalni površini (v t.i. mix zoni) je potrebno obravnavati, kot organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj.

 

Testiranje gledalcev na športnih tekmovanjih

 

Gledalci se lahko udeležijo športnih tekmovanj če izpolnjujejo t.i. PCT pogoje (imajo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).

 

Organizator športnega tekmovanja je dolžan gledalce opozoriti na pogoj izpolnjevanja PCT pogojev pred nakupom vstopnice (ustno ob nakupu na blagajni, pisno z obvestilom objavljenim na vidnem mestu na blagajni, pisno ob nakupu vstopnice pek spleta), neposredno pred vstopom na prizorišče športnega tekmovanja (pisno z obvestilom objavljenim na vidnem mestu na vhodu), med športnim tekmovanjem (ustno z večkratnimi najavami prek ozvočenja).

 

Testiranje strokovnih delavcev v športu

 

Strokovni delavci v športu, ki vodijo športno dejavnost (trenerji, voditelji športne rekreacije) se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 (s testom HAG ali testom PCR) oz. morajo izpolnjevati PCT pogoje (imeti morajo negativni test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).

 

Testiranje udeležencev in izvajalcev strokovnih usposabljanj v športu

 

Udeleženci in izvajalci javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu  se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 (s testom HAG ali testom PCR) oz. morajo izpolnjevati PCT pogoje (imeti morajo negativni test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).

 

Izjeme, ki ne potrebujejo predložitve negativnega testa 

 

Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna osebam, ki imajo:

 1. dokazilo o      pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če      zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,
 2. imajo potrdilo      zdravnika,      da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest      mesecev. Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti      virusu COVID-19 ni zadosten dokaz.
 3. dokazilo o      cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
 • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
 • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.  

Upoštevajo se tudi dokazila o testiranju, ki so bila izdana v tujini če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

 

 1. 6.        Gledalci na športnih tekmovanjih

 

Maksimalno število gledalcev na športnih tekmovanjih se omeji na največ 50 oseb oziroma na eno osebo na 10 kvadratnih metrov površine za gledalce (tribun) in ne več kot 50% kapacitete sedišč. Na tekmovanju je lahko izjemoma več, kot 50 gledalcev (ob upoštevanju omejitve ena oseba na 10 kvadratnih metrov površine za gledalce in ne več kot 50% kapacitete sedišč), če organizator pridobi pozitivno mnenje s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

Gledalci morajo vzdrževati najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Navedene omejitve veljajo tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem.

 

Za gledalce v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

 

Gledalci se lahko udeležijo športnih tekmovanj če imajo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur oziroma če izpolnjujejo t.i. PCT pogoje (glej  poglavje Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2).

 

Organizator športnega tekmovanja je dolžan gledalce opozoriti na obveznosti izpolnjevanja PCT pogojev, kot sledi:

-        pred nakupom vstopnice na blagajni z objavo pisnega obvestila/opozorila na vidnem mestu ter z ustnim opozorilom prodajalca,

-        pred nakupom vstopnice prek spletnih platform z objavo pisnega obvestila/opozorila na vidnem mestu pred dokončanjem nakupa ter s posebnim obvestilom, ki ga kupec prejme skupaj s potrdilom o nakupu vstopnice,

-        s posebnim napisom na vstopnici,

-        neposredno pred vstopom na prizorišče športnega tekmovanja z objavo pisnega obvestila/opozorila na vidnem mestu na vhodu ter ustnim opozorilom varnostne službe ali druge osebe,

-        neposredno pred začetkom tekmovanja in med športnim tekmovanjem z zvočnimi opozorili.

 

7.        Pogoji vstopa v Republiko Slovenijo

 

Posebne pogoje vstopa v Republiko Slovenijo določa Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. 

 

Vstop v Slovenijo je dovoljen zgolj na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Seznam kontrolnik točk je naveden v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. 

 

Osebam, ki v Republiko Slovenijo prihajajo iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, se dovoli vstop brez napotitve v karanteno na domu. Rdeči seznam je določen v Prilogi k Odloku in je objavljen na spletnih straneh Prehajanje meja

 

Splošni pogoji vstopa v Republiko Slovenijo iz držav na rdečem seznamu 

 

Osebo, ki, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz države oziroma administrativne enote države, ki je uvrščena na rdeči seznam, se napoti v karanteno na domu za deset (10) dni, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predložijo:

 1. negativni rezultat      testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR      test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi      članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji,      Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenemu kraljestvu      Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah kategorije »A« na letalskih      povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Srbiji ali      Turčiji,      ali
 2. dokazilo o      pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejše od 10 dni, razen če      zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 3. potrdilo      zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več      kot šest mesecev, ali
 4. dokazilo o      cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
 • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
 • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
 • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni. 

Potrdila iz 2. točke in 3. točke prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. 

 

Gre torej za splošne pogoje vstopa v državo, ki veljajo za vsakogar - tudi za športnike in strokovne delavce v športu. 

 

Posebni pogoji vstopa v Republiko Slovenijo za športnike in strokovne delavce v športu iz držav na rdečem seznamu 


Športnikom in strokovnim delavcem v športu, ki se v Republiko Slovenijo vračajo iz tretjih držav ali administrativnih enot držav, ki so uvrščene na rdeči seznam, kjer so se udeležili športnih dejavnosti, ki so dovoljene z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (priprave, športna tekmovanja) in iz katerih negativen PCR test, ki sprejemljiv dokaz za vstop v državo pod splošnimi pogoji (glej prejšnje podpoglavje), je vstop v državo dovoljen tudi ob predložitvi:

 • PCR testa, ki ni      starejši od 48 ur in je opravljen v tretji državi in
 • posebnega potrdila      za vstop v Republiko Slovenijo pod posebnimi pogoji izdanega s strani      Direktorata za šport MIZŠ. 

V izjemnih primerih, kadar PCR testa zaradi časovne stiske ali drugih upravičenih razlogov ni možno pridobiti na način da se zadosti pogoju predložitve negativnega PCR testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, na Direktoratu za šport lahko izdamo potrdilo, ki športnikom oziroma strokovnim delavcem v športu omogoča vstop v državo ob predložitvi negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2 (PCR ali HAG), ki je starejši od 48 ur odvzema brisa ne glede na to iz katere države prihajajo. 

 

V kolikor je možno za športnike in strokovne delavce v športu, ki se udeležujejo športnih dogodkov v državah, ki so na rdečem seznamu, zagotoviti PCR test, ki ob vstopu v Republiko Slovenijo ne bo  starejši od 48 ur od odvzema brisa, vas prosimo da ne oddajate prošenj za izdajo potrdil za vstop v državo pod posebnimi pogoji. Še posebej zato, ker država v okviru PKP7 zagotavlja povračilo stroškov testiranja športnikov in strokovnih delavcev v športu. 

 

Za izdajo posebnega potrdila za vstop v državo pod posebnimi pogoji mora športna organizacija, ki napoti športnika ali strokovnega delavca v športu v tujino, zaprositi vsaj 5 delovnih dni pred predvidenim datum vstopa v Republiko Slovenijo s sporočilom poslanim na e-naslov zvijezdan.mikic1@gov.si. 

 

Vloga za izdajo posebnega potrdila za vstop v Republiko Slovenijo pod posebnimi pogoji mora vsebovati naslednje podatke:

 • naziv dogodka na      katerega je oseba ali skupina oseb napotena (uradni naziv tekmovanja ali      priprav),
 • kraj in država      izvedbe dogodka,
 • trajanje      tekmovanja/priprav v tujini (datum od-do),
 • datum predvidenega      izstopa iz Slovenije in predvideni mejni prehod izstopa,
 • datum predvidenega      vstopa v Slovenijo in predvideni mejni prehod vstopa,
 • ime in priimek      oseb, ki bodo vstopale v Slovenijo z navedbo vloge v delegaciji (športnik,      strokovni delavec v športu),
 • naslov      prebivališča oseb, ki se opravljajo v tujino (ulica, hišna številka,      pošta, poštna številka); naslov mora biti enak naslovu, ki je naveden v      osebnem dokumentu s katerim oseba potuje v tujino,
 • številka osebnega      dokumenta s katerim oseba potuje v tujino oz. bo vstopila v Slovenijo.
 • utemeljitev      prošnje za izdajo potrdila.

8.        Izvajanje usposabljanj strokovni delavcev v športu

 

Dovoljeno je izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je omejeno na 50. 

 

Strokovni delavci v športu oz. predavatelji, ki vodijo/izvajajo usposabljanje in udeleženci usposabljanj se morajo redno tedensko testirati oziroma morajo izpolnjevati t.i. PCT pogoje (glej  poglavje Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2).

 

 1. 9.        Prijava športnega tekmovanja oziroma športne prireditve

 

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih mora organizator prireditev (npr. športno tekmovanje) prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma si zanjo pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote le v primeru, če organizira javno prireditev. Za javno prireditev se na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena Zakona o javnih zbiranjih šteje prireditev (npr. športno tekmovanje), pri kateri organizator z javno objavo vabi k udeležbi neimenovano število udeležencev, naj se udeležijo dogodka (npr. športnega tekmovanja) in pri kateri je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji (npr. z nakupom vstopnice) dovoljenja vsakomur.  

 

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov po novem dovoljuje prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih. V kolikor bo organizator športnega tekmovanja omogočil prisotnost gledalcev je dolžan prireditev prijaviti skladno z Zakonom o javnih zbiranjih ob upoštevanju Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. V kolikor organizator športnega tekmovanja pričakuje več kot 50 gledalcev, mora pred oddajo vloge za prijavo javne prireditve na podlagi Zakona o Javnih zbiranjih, predhodno pridobiti pozitivno mnenje Nacionalne inštituta za javno zdravje. Vlogo za izdajo pozitivnega mnenja organizatorji javnih prireditve oddajo prek spletnega portala NIJZ: https://www.nijz.si/sl

 

V kolikor organizator športnega tekmovanja ne bo dovolil prisotnosti gledalcev, mu športnega tekmovanja ni potrebno prijaviti, ker v tem primeru tekmovanje na podlagi Zakona o javnih zbiranjih ne moremo šteti za javno prireditev. 

 

10.     Splošne omejitve

 

Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki vključeni v športne dejavnosti morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. 

 

Še posebej je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ za področje športa:

11.     Nadzor nad spoštovanjem odlokov in predpisane globe

 

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in sedmega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP7), primarni nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ), lahko pa tudi Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS). 

 

Globe za nespoštovanje določb Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov:

 • Organizator      / pravna oseba: 4.000 – 100.000 EUR (54. člen Zakona o nalezljivih bolezni      (ZNB))
 • Organizator      / odgovorna oseba pravne osebe: 400 - 4.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Posamezniki      / strokovni delavci v športu: 400 – 4.000 EUR (57. člen ZNB) 

 

 

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov za obdobje 26. 4. - 2. 5. 2021:

 

Spoštovani,
z velikim veseljem vam sporočamo, da smo danes s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)  prejeli obvestilo, da je na podlagi izboljšanja epidemiološke situacije, Vlada RS določila nova sproščanja  začasnih omejitev.


Bistvene novosti novih omejevalnih ukrepov:
• Odpravljene so omejitve pri izvajanju športne vadbe športnikov (treningov). Po novem se treningi  lahko izvajajo za vse starostne in kakovostne skupine športnikov brez izjem, ob upoštevanju priporočil  NIJZ in panožnih protokolov.
• Odlok po novem dovoljuje izvajanje vseh športnih tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov ne glede na starostne kategorije športnikov in kakovostni nivo. To vključuje tudi vsa ligaška  tekmovanja in seniors tekmovanja pod okriljem Tenis Slovenije. Prisotnost gledalcev na tekmovanjih  še vedno ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu  ali na površinah za šport le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.
Športno rekreativno vadbo je še naprej dovoljeno izvajati individualno oziroma v skupinah do 10 oseb  pri čemer minimalna medosebna razdalja med izvajanjem športne dejavnosti ni več določena.
• Za športnike in člane njihovih ekip, katerih prisotnost na tekmovanjih je dovoljena, ter drugo  organizacijsko osebje, še naprej velja, da se lahko udeležijo tekmovanj le, če predložijo negativni  rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega  antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur. Kot do sedaj, to ne velja za izjeme opisane v  priponki 1 pod točko 5.3.


Za potrebe testiranj ostalih športnikov, trenerjev in osebja, ki so upravičeni do povračila stroškov  testiranja, smo na Tenis Sloveniji pripravili dogovor s podjetjem Oramed d.o.o., da lahko klubi zaprosite za mobilno enoto specializirane ekipe, ki bo na vaši lokaciji opravila brezplačna interna  testiranja za tri osebe ali več. To storite tako, da kontaktirate gospo Anjo Lazar Mitrovič na telefon 070  358 554 ali e-mail anja.mitrovic@oramed.si. Brezplačno testiranje velja samo za upravičence  naštete v priponki 2.

 

Obvestilo o brezplačnih testiranjih s hitrimi anti-genskimi testi na turnirjih pod okriljem Tenis Slovenije:

 

Spoštovani,

 

ker se na Tenis Sloveniji (TS) za vas trudimo poenostavljati operativne procese, vas obveščamo, da bomo od 23. aprila 2021 dalje, na lokacijah nacionalnih teniških tekmovanj pod okriljem TS, nudili opcijo testiranja s hitrimi antigenskimi testi (HAGT).  Testi bodo brezplačni in na voljo vsem tekmovalcem, trenerjem/spremljevalcem ter uradnim osebam, katerih prisotnost na prizorišču je dovoljena in potrebna za izpeljavo tekmovanja. Prosimo, da imate s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja.

 

Za časa glavnega turnirja bo mobilna enota specializirane ekipe za izvajanje HAGT, na lokaciji 1., 3. in 5. dan turnirja. Prav tako bomo zagotavljali storitev tekmovalcem v kvalifikacijah, zato bo mobilna enota specializirane ekipe na lokaciji po potrebi glede na trajanje le-teh.

 

Z izvedbo bomo tako pričeli že na naslednjih dveh turnirjih, OP 14 v Kopru in OP 18 na Slovanu.  

 

Za dodatne informacije vam ostajam na voljo Katarina Obranovič O'Dell po elektronski pošti katarina.obranovic@tenis-slovenija.si ali telefonu 051 -271 -241.

 

Omejitve pri izvajanju športnih programov:
Pregled in tolmačenje veljavnih ukrepov za obdobje 12. 4. – 18. 4. 2021

 

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije z odloki  določila začasne omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.  Omejitve, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športno gibalne dejavnosti in športnih
programov določajo naslednji odloki:
- Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
- Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike  Slovenije (opredeljuje obratovanje žičniških naprav ter prevoz potnikov),
- Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja  nalezljive bolezni COVID-19,
- Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja  okužb s SARS-CoV-2.


Na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pripravili  pregledno razlago veljavnih ukrepov, katere namen je olajšati razumevanje veljavnih ukrepov  vsem deležnikom s področja športa.


1. Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)
Športna vadba športnikov (treningi) je dovoljena vsem registriranim športnikom tako na zunanjih  površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih, pri čemer sta določena dva različna  načina izvajanja športne vadbe:
1. V obliki t. i. mehurčkov oziroma v varnih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in  strokovni delavci v športu fizično izolirani. Mehurček zajema le prostore, v katerih poteka  proces športne vadbe.


Upravičenci:
- športniki z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega  razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1 in
- športniki v starostnih kategorijah člani, kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32.  členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc in  - poklicni športniki, starejši od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri  ministrstvu, pristojnemu za šport ter - športniki, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega odstavka 4. člena tega Odloka.


Način izvajanja treningov za zgoraj naštete kategorije športnikov predpisujejo Higienska  priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja  (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_s  portnih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf) in protokoli pristojnih nacionalnih  panožnih športnih zvez.


2. V obliki brezkontaktne športne vadbe, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do 10  športnikov ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje.
Upravičenci:

Vsi registrirani športniki, ki niso zajeti v prejšnji skupini upravičencev.  Strokovni delavec v športu, ki vodi vadbo se ne šteje v številčno omejitev.  Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne  vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.  Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam.  Minimalno predpisano razdaljo 2 metrov med vadečimi je potrebno razumeti tako, da je to  razdaljo možno vzdrževati ves čas izvajanja vadbe. Zaradi dinamičnosti izvajanja športne  vadbe predlagamo, da organizatorji športnih programov zagotavljajo omejitev 20 m2  vadbene površine na posameznika zlasti v zaprtih prostorih.


Kot registrirane športnike se upošteva tudi športnike, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 32. člena  ZŠpo-1 razen pogoja »potrjeni nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema«  (imetnike tekmovalne licence pri nacionalni panožni športni zvezi). Tu njim se dovoli izvajanje  športne vadbe in športnih tekmovanj skladno z določili Odloka, ki veljajo za registrirane  športnike.


Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)


2. Izvajanje športnih tekmovanj
V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih  sistemov v Republiki Sloveniji in sicer:
- tekmovanj na državni ravni za člane, mladince in kadete najvišje kakovosti (dovoljeno je  izvajanje vseh športnih tekmovanj v navedenih starostnih kategorijah) in
- tekmovanj na evropski ravni in mednarodni ravni za člane, mladince in kadete  (dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj v navedenih starostnih kategorijah) ter
- velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1.  Dovoljeno je izvajanje na naštetih tekmovanjih tako doma, kot tudi v tujini. 

 

Velika mednarodna športna tekmovanja na podlagi 74. člena ZŠpo-1 so:
1. olimpijske in paralimpijske igre;
2. evropske igre;
3. mladinske olimpijske igre;
4. olimpijade gluhih;
5. šahovske olimpijade;
6. svetovne igre;
7. sredozemske igre;
8. univerzijade;
9. evropske univerzitetne igre;
10. svetovna in evropska prvenstva (tudi mladinska);

12. svetovni pokali;
13. kvalifikacijski tekmi članskih državnih reprezentanc za nastop na velikih mednarodnih  športnih prireditvah;
14. mednarodne tekme klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih  panogah na najvišji ravni (npr. Alpska hokejska liga, košarkarska ABA liga, rokometna  liga prvakov)


Izvajanje športnih tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah od kadetov (dečki) ni dovoljeno!  Način izvajanja tekmovanj predpisujejo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z  virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja in protokoli pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.
Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah  za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.
Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza  imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu  za šport. Za vsa športna tekmovanja, ki so organizirana na nivoju panoge mora pristojna  nacionalna panožna športna zveza vsaj en delovni dan pred dnevom tekmovanja na e-naslov  gp.mizs@gov.si poslati naslednje podatke:
- uradni naziv tekmovanja (npr. državno prvenstvo)
- športno panogo oz. disciplino (npr. alpsko smučanje – veleslalom)
- tekmovalne kategorije (npr. mladinke in mladinci)
- Kraj izvedbe tekmovanja (npr. Smučišče Rogla)
- Datum izvedbe tekmovanja (npr. 25. 3. 2021)
- Ime in priimek odgovorne osebe tekmovanja
- E-naslov in GSM številko odgovorne osebe


Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)


3. Izvajanje športno rekreativne dejavnosti
Dovoljena je samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter vodena  brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu se  ne šteje v številčno omejitev. Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno na zunanjih  površinah oziroma na prostem ter v zaprtih športnih objektih.  Pri izvajanju športno rekreativne vadbe v skupinah je potrebno vzdrževanje vsaj 2 metra  medosebne razdalje. Med člani skupnega gospodinjstva med vadbo ni potrebno vzdrževati vsaj  2 metra razdalje.  Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine.  Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne  vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.  Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam ali pod  vodstvom strokovnega delavca v športu.

 

Minimalno predpisano razdaljo med vadečimi je potrebno razumeti tako, da je to razdaljo možno  vzdrževati ves čas izvajanja vadbe. Zaradi dinamičnosti izvajanja športne vadbe predlagamo,  da organizatorji oz. izvajalci športnih programov zasledujejo predlagano omejitev 20 m2  vadbene površine na posameznika.


Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)


4. Uporaba športnih objektov
Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, se  lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu:
športni centri, odprti in zaprti športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za  šport v naravi ter šolski športni objekti.
Za uresničevanje javnega interesa na področju športa je nujno, da so javni športni objekti in športne površine (vključno s šolskimi športnimi objekti) odprti oz. dostopni, in da se omogoči izvajanje vseh pojavnih oblik športa, ki jih opredeljuje Zakon o športu. Uporaba šolskih športnih objektov za namen izvajanja športnih programov ni v neskladju z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Pomembno je, da se v zaprtih športnih objektih za učence in učenke oz. dijakinje in dijake izobraževalnega zavoda, v času izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa, ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojnoizobraževalnega zavoda, in jih izvajajo zunanji izvajalci. Izvajanje športnih programov iz Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je v zaprtih šolskih športnih objektih dovoljeno po zaključku dnevnega vzgojno izobraževalnega procesa.  Obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljeno. Uporaba  žičniških naprav in njim pripadajočih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo  negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Uporaba je dovoljena tudi uporabnikom, ki imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, uporabnikom ki imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev in uporabnikom, ki imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.


Podlage: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21) in Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 55/21)


5. Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2
Odlok predpisuje obvezno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za naslednje skupine uporabnikov športnih programov in sicer za:
- športnike in člane njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ki jih odlok dovoljuje ter drugo osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj (sodniki, delegati, čistilci, zdravniki, fizioterapevti, pobiralci žog… vsi, ki sodelujejo pri izvedbi tekmovanja), in
- strokovne delavce v športu, ki vodijo programe športne vadbe (izvajalci treningov športnikov in izvajalci športno rekreativne vadbe).

 

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 48 ur. 48 ur se šteje od dneva in ure izdaje potrdila o testiranju. Če je oseba prejela negativni test v petek ob 8:00, je test veljaven do nedelje do 8:00. Če tekmovanje traja več dni se vsak tekmovalni dan šteje, kot posamezno tekmovanje za katerega morajo imeti udeleženci test, ki ni starejši od 48 ur. Kdo vse sodi v skupino drugega osebja, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj določi organizator tekmovanja, ki vodi poimenski seznam vseh udeležencev tekmovanja. Organizator tekmovanja je odgovoren za spoštovanje določil Odloka o predložitvi negativnega testa za vse udeležence tekmovanja. Organizator pred vstopom na tekmovalno prizorišče od vseh udeležencev zahteva predložitev ustreznega dokazila (o cepljenju, o pozitivnem testu ali o prebolelosti) ter vodi poimenski seznam udeležencev iz katerega mora biti razvidno, da je organizator preveril status udeleženca. Predstavnike medijev ne gre obravnavati, kot drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj zaradi česar določba o obvezni predložitvi negativnega testa zanje ne velja razen v primeru, ko to zahtevajo posebna pravila oz. protokoli organizatorja tekmovanja (praviloma kadar gre za večja mednarodna športa tekmovanja).
Strokovni delavci v športu, ki vodijo športno dejavnost (trenerji, voditelji športne rekreacije), se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s testom HAG oz. morajo biti ob rednem tedenskem testiranju negativni na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Predložitev negativnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni potrebna osebam, ki imajo:
- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
- dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
- imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev (predpisano potrdilo: https://www.gov.si/novice/2021-02-12-potrdilo-zaosebe- ki-so-prebolele-covid-19/). Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz. Upoštevajo se tudi dokazila o testiranju, ki so bila izdana v tujini če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.


Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)


Več o testiranju: priponka Obvezno testiranje udeležencev športnih tekmovanj 5.3.2021.pptx

 

6. Nošenje mask in razkuževanje
Nošenje mask določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21 in 47/21).

 

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo razen, če je med vadečimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre (5. alineje 3. člena Odloka).
Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.
Strokovni delavec v športu, ki vodi športno vadbo mora nositi zaščitno mask ves čas, razen med izvajanjem športne vadbe (če vadi skupaj z vadečimi in sicer na razdalji vsaj 3 metre od vadečih). Če se strokovni delavec želi približati vadečemu z namenom, da mu pokaže pravilno izvedbo vaje, si mora nadeti zaščitno masko.
Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor.


Podlaga: Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 55/21)


7. Omejitev gibanja
Začasno je omejeno prehajanje med statističnimi regijami, razen za izjeme. Med izjeme med katere sodijo tudi športniki in strokovni delavci v športu na podlagi 1.odstavka
5.člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in sicer zaradi pri prihoda ali vrnitve iz športnih dejavnosti dovoljenih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.
Pri prehajanju med statističnimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme. Dokazilo naj športniku oz. strokovnem delavcu izda matični klub oz. športna organizacija nosilka športnega programa v odliki potrdila o napotitvi na izvajanje športne dejavnosti.
Potrdilo naj vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek športnika / strokovnega delavca v športu,
2. naslov bivališča športnika / strokovnega delavca v športu,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja (naziv kraja, naziv in naslov lokacije, npr: Ljubljana, Športna dvorana Krim, Ob železnici 50),
4. navedbo razloga zaradi prehajanja med statističnimi regijami (udeležba na treningu, udeležba na tekmovanju, vodenje športne vadbe),
5. navedbo trajanja dejavnosti zaradi katere posameznik prehaja med statističnimi regijami (navedba dneva in trajanja v urah od-do), Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.


Podlaga: Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 55/21)

 

8. Pogoji vstopa v Republiko Slovenijo
Vstop v Slovenijo je dovoljen zgolj na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Seznam kontrolnik točk je naveden v Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Osebam iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, je dovoljen brez napotitve v karanteno na domu. Rdeči seznam je določen v Prilogi k Odloku in je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sarscov- 2/prehajanje-meja/),
Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:
1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici
Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike ali
2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
3. potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali
proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni. Potrdila o testiranju na prisotnost virusa SARS-CoV-1 in potrdila zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19, se upoštevajo le, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.
Športnikom in strokovnim delavcem v športu, ki se v Republiko Slovenijo vračajo iz držav ali administrativnih enot držav, ki so uvrščene na rdeči seznam, kjer so se udeležili športnih dejavnosti, ki so dovoljene z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (priprave, športna tekmovanja), je vstop v državo dovoljen tudi ob predložitvi:
- PCR testa, ki ni starejši od 48 ur in je opravljen v tretji državi in
- posebnega potrdila izdanega s strani Direktorata za šport MIZŠ.
Za izdajo potrdila mora športna organizacija, ki napoti športnika ali strokovnega delavca v športu v tujino, zaprositi za izdajo potrdila vsaj 5 delovnih dni pred predvidenim datum vstopa v državo s sporočilom poslanim na e-naslov zvijezdan.mikic1@gov.si. Vloga za izdajo potrdila mora vsebovati naslednje podatke:
- naziv dogodka na katerega je oseba ali skupina oseb napotena (uradni naziv tekmovanja ali priprav),
- trajanje tekmovanja/priprav v tujini (datum od-do),
- datum izstopa iz Slovenije in predvideni mejni prehod,
- datum vstopa v Slovenijo in predvideni mejni prehod,
- ime in priimek osebe, ki se opravljajo v tujino,

- naslov prebivališča osebe, ki se opravljajo v tujino (ulica, hišna številka, pošta, poštna številka); naslov mora biti enak naslovu, ki je naveden v osebnem dokumentu s katerim oseba potuje v tujino,
- številka osebnega dokumenta s katerim oseba potuje v tujino.


Podlaga: Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 55/21) in Odlok o začasnih
omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)


9. Izvajanje usposabljanj strokovni delavcev v športu
Dovoljeno je izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je 10.
Omejitev števila udeležencev usposabljanja je potrebno razumeti tako, da:
- pri izvajanju usposabljanja na daljavo, ni omejitve števila udeležencev,
- pri izvajanju usposabljanja v fizični obliki (npr. teoretičnega dela v učilnici ali praktičnega dela v telovadnici) je poleg največ 10-ih udeležencev usposabljanja lahko dodatno navzoč tudi predavatelj. Strokovni delavci v športu oz. predavatelji, ki vodijo/izvajajo usposabljanje se morajo testirati skladno z določili za testiranje strokovnih delavcev v športu, ki vodijo programe športne vadbe (glej poglavje št. 5).


Podlaga: Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 55/21)


10. Splošne omejitve
Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki vključeni v športne dejavnosti morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).
Še posebej je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ za področje športa:
- Higienska priporočila za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih objektov na prostem in na površinah za šport v naravi ob postopnem sproščanju
nekaterih omejitvenih ukrepov:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_ za_splet.pdf
- Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju športne vadbe:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf
- Higienska priporočila za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih v času pojavljanja COVID-19:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_bazeni.pdf
- Priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 v fitnes centrih:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_preprecevanje_okuzb_z
_novim_koronavirusom_sars-cov-2_v_fitnes_centrih.pdf
- Higienska priporočila za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 za uporabo notranjih športno rekreativnih objektov in površin:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_notranje_sportno_rekre
ativne_objekte_in_povrsine_01102020_koncna.pdf

- Higienska priporočila za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna
tekmovanja:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_s
portnih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf
- Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 za smučarje:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_preprecevanj
e_sirjenja_okuzb_s_sars-cov-2_za_smucarje.pdf


Podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)


11. Nadzor nad spoštovanjem odlokov in predpisane globe
Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in PKP7, primarni nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ), lahko pa tudi Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS).
Globe za nespoštovanje določb Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov:
- Organizator / pravna oseba: 4.000 – 100.000 EUR (54. člen ZNB)
- Organizator / odgovorna oseba pravne osebe: 400 - 4.000 EUR (54. člen ZNB)
- Posamezniki / strokovni delavci v športu: 400 – 4.000 EUR (57. člen ZNB)


Kontakt inšpektorata za šolstvo in šport: inspektorat-solstvo.mss@gov.si
Podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP)


Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na gp.mizs@gov.si.

 

Povračilo stroškov testiranja športnikov na prisotnos virusa SARS-CoV-2 (31. 3. 2021)

 

Spoštovani,
glede na Odlok o obveznem testiranju vseh tekmovalcev, trenerjev in ostalega osebja, ki se udeležujejo  mednarodnih ter nacionalnih tekmovanj, vas obveščamo, da na Tenis Sloveniji financiramo stroške testiranj  na prisotnost virusa SARS-CoV-2, in sicer:


S PCR ali hitrimi testi:
o športnikom, trenerjem, sodnikom in seniorjem, ki se bodo udeležili uradnih tekmovanj pod okriljem  mednarodnih športnih zvez ITF, ATP, WTA in TE in so člani Tenis Slovenije. Izjemoma se stroški  testiranj povrnejo tudi staršem, ki športnika spremljajo na zgoraj navedenih tekmovanjih.


S hitrimi testi:

 o Tekmovalcem, ki nastopajo na nacionalnih tekmovanjih pod okriljem Tenis Slovenije od mlajših  mladincev, letnik 2007, do starejših mladincev ter članov, ki so letnik 1981 oziroma mlajši.


o Trenerjem posameznega kluba, ki se bodo udeležili nacionalnega tekmovanja pod okriljem Tenis  Slovenije in so člani Trenerske organizacije Tenis Slovenije.


o Sodnikom (vrhovnim in linijskim), ki bodo opravljali delo na nacionalnem tekmovanju pod okriljem  Tenis Slovenije in so člani Sodniške organizacije Tenis Slovenije.


o Funkcionarjem:
              - članom organov Tenis Slovenije,
              - predsednikom in direktorjem teniških klubov, ki so člani Tenis Slovenije,
              - direktorju in pomočniku direktorja nacionalnega tekmovanja organiziranega pod okriljem  Tenis Slovenije.


S finančnimi sredstvi bo upravljala Tenis Slovenija, nosilka uradnih tekmovanj, zato morajo biti izpolnjeni spodaj  navedeni pogoji, in sicer:


o Računi za opravljeno testiranje morajo biti izdani na Teniško zvezo Slovenije, Šmartinska 152, 1000  Ljubljana, davčna številka 83932658.


o Uveljavljanje stroškov bo poteklo na podlagi mesečno izdanega računa na Teniško zvezo Slovenije  s strani posameznega kluba, za znesek v višini skupka računov, kar pomeni, da klubi račune zbirate  in na koncu vsakega meseca izdate račun na Teniško zvezo Slovenije ter pošljete kopije vseh  posameznih računov za opravljene teste. Oddati jih je potrebno do konca meseca za tekoči mesec.


o Vsakemu računu mora biti priložen seznam oseb, ki so testiranje opravile.


o Prosilec povračila stroškov mora na račun pripisati (lahko lastnoročno) namen opravljenega testa in  ga predložiti domačemu klubu.


o Račun bo s strani TS poravnan v roku 30 dni od prejema računa.


o Povračila stroškov bomo izvajali od 1. februarja 2021 dalje, zato lahko pošljete račune za februar  skupaj z računi za mesec marec.


V primeru, da katero izmed zgoraj navedenih navodil ne bodo dosledno upoštevana, bomo račun zavrnili  in stroški žal ne bodo mogli biti povrnjeni.  Seznam izvajalcev testiranj najdete na spletni povezavi.


Za dodatna vprašanja prosimo, da se posamezniki oziroma fizične osebe obrnete na svoj domači klub.  Predstavnikom klubov pa je z veseljem na voljo Irena Pekolj na e-naslovu irena.pekolj@tenis-slovenija.si ali na  telefonski številki 041/221-062.


Teniški pozdrav in se vidimo na igriščih.

 

Novosti glede Odloka (30. 3. 2021)

 

obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela ukrepe za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom, in sicer je prepovedana vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe, razen za izvajanje športne vadbe spodaj opredeljenih športnikov.

 

Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)

Od 1. 4. do vključno 11. 4. 2021 je športna vadba športnikov (treningi) dovoljena:

 • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda,
 • športnikom, rojenim leta 2011 in starejšim, ki so člani državnih reprezentanc in teniškega kluba, ki je včlanjen pri Tenis Sloveniji, ter so s strani OKS vpisani v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

 Izvajanje športnih tekmovanj

Dovoljeno je izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe. Vsa nacionalna teniška tekmovanja bodo prestavljena na kasnejši datum.

 

Izvajanje športno rekreativne dejavnosti

 

Igranje tenisa na prostem na žalost ni dovoljeno, saj je dovoljena zgolj samostojna športno rekreativna dejavnost posameznikov, ožjih družinskih članov ali skupin oseb iz skupnega gospodinjstva samo na prostem oziroma na odprtih javnih krajih (park, gozd …) v statistični regiji prebivališča. Med izvajanjem športno rekreativne dejavnosti je potrebno ohranjati varno razdaljo (vsaj 1,5 metra) do drugih posameznikov.

Izvajanje športno rekreativne dejavnosti v zaprtih javnih prostorih (telovadnicah, fitnes centrih, zaprtih tenis in/ali badminton igriščih, biljardnicah, bowling igriščih, drsališčih, bazenih …) ni dovoljeno.

 

Uporaba športnih objektov
Uporaba športnih objektov (zaprtih in odprtih) bo od 1.4. do vključno 11.4.2021 dovoljena zgolj za namen izvajanja športne vadbe športnikov in za namen izvajanja športnih tekmovanj, ki jih Odlok dovoljuje. Uporaba športnih objektov za namen izvajanja športno rekreativne vadbe v tem obdobju ni dovoljena.

 

Nošenje zaščitnih mask

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi med športno vadbo na odprtih javnih krajih oziroma zelenih površinah, razen če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra oziroma če gre za športno aktivnost na zelenih površinah članov istega gospodinjstva.

 

Omejitev gibanja med 22 uro in 5 uro

Še naprej ostaja v veljavi omejitev gibanja med 22 uro in 5 uro razen za izjeme. Izjemo lahko uveljavljajo tudi športniki in strokovni delavci v športu za namen izvajanja športnih dejavnosti dovoljenih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Svetujemo, da imajo športniki in strokovni delavci v športu s seboj dokazilo s katerim lahko izkazujejo izjemo: potrdilo napotitvi na izvajanje športne vadbe oz. tekmovanj, katero najdete na naši spletni strani.

 

Omejitev prehajanja med statističnimi regijami

Ponovno se uvaja omejitev gibanja na statistične regije oz. prepoved prehajanja med statističnimi regijami. Prehajanje med regijami je dovoljeno za določene izjeme med katere sodijo tudi športniki in strokovni delavci v športu za namen izvajanja športnih dejavnosti dovoljenih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Svetujemo, da imajo športniki in strokovni delavci v športu s seboj dokazilo s katerim lahko izkazujejo izjemo: potrdilo o napotitvi na izvajanje športne vadbe oz. tekmovanj, katero najdete na naši spletni strani.

Prehajanje med regijami je, poleg izjem, dovoljeno tudi osebam, ki lahko predložijo:

 1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
 2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
 3. potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

 

Pogoji izstopa in vstopa v Republiko Slovenijo

Omejitve pri izstopu iz Republike Slovenije

Izstop iz Slovenije zaradi potovanja v epidemiološko rdeče države je dovoljen športnikom in strokovnim delavcem v športu za namen izvajanja športne dejavnosti, ki je z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljena.

Ob izstopu je potrebno predložiti:

 1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
 2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
 3. potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Poleg tega je potrebno predložiti ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 1.odstavka 5.člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (vabilo na športno tekmovanje ali napotitev na izvajanje športne vadbe s strani športne organizacije).

Omejitve pri vstopu v Republiko Slovenijo

Vstop v Slovenijo osebam iz držav ali administrativnih enot držav, ki niso uvrščene na rdeči seznam, je dovoljen brez napotitve v karanteno na domu.

Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:

 • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja ali
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali
 • potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

Obveznost spoštovanja splošnih priporočil

Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.

Še posebej je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ za področje športa:

  Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo.

 

 V upanju, da se situacija čimprej povrne v stare tirnice, vam lepo pozdravljamo.

 

Povračilo stroškov testiranja športnikov na prisotnos virusa SARS-CoV-2 (5. 3. 2021)

 

 

glede na Odlok o obveznem testiranju vseh tekmovalcev, trenerjev in ostalega osebja, ki se udeležujejo mednarodnih ter nacionalnih tekmovanj, vas z veseljem obveščamo, da bomo na Tenis Sloveniji pričeli s financiranjem stroškov testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2, in sicer:

 • S PCR ali hitrimi testi:
  • športnikom, trenerjem, sodnikom in seniorjem, ki se bodo udeležili uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez ITF, ATP, WTA in TE in so člani Tenis Slovenije.

 

 • S hitrimi testi:
  • Tekmovalcem, ki nastopajo na nacionalnih tekmovanjih pod okriljem Tenis Slovenije od mlajših mladincev, letnik 2007, do starejših mladincev ter članov, ki so letnik 1981 oziroma mlajši.
  • Trenerjem posameznega kluba, ki se bodo udeležili nacionalnega tekmovanja pod okriljem Tenis Slovenije in so člani Trenerske organizacije Tenis Slovenije.
  • Sodnikom (vrhovnim in linijskim), ki bodo opravljali delo na nacionalnem tekmovanju pod okriljem Tenis Slovenije in so člani Sodniške organizacije Tenis Slovenije.
  • Funkcionarjem:
   • članom organov Tenis Slovenije,
   • predsednikom in direktorjem teniških klubov, ki so člani Tenis Slovenije,
   • direktorju in pomočniku direktorja nacionalnega tekmovanja organiziranega pod okriljem Tenis Slovenije.

 

S finančnimi sredstvi bo upravljala Tenis Slovenija, nosilka uradnih tekmovanj, zato morajo biti izpolnjeni spodaj navedeni pogoji, in sicer:

 • Računi za opravljeno testiranje morajo biti izdani na Teniško zvezo Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, davčna številka 83932658.
 • Uveljavljanje stroškov bo poteklo na podlagi mesečno izdanega računa na Teniško zvezo Slovenije s strani posameznega kluba, za znesek v višini skupka računov, kar pomeni, da klubi račune zbirate in na koncu vsakega meseca izdate račun na Teniško zvezo Slovenije ter pošljete kopije vseh posameznih računov za opravljene teste. Oddati jih je potrebno do konca meseca za tekoči mesec.
 • Vsakemu računu mora biti priložen seznam oseb, ki so testiranje opravile.
 • Prosilec povračila stroškov mora na račun pripisati (lahko lastnoročno) namen opravljenega testa in ga predložiti domačemu klubu.
 • Račun bo s strani TS poravnan v roku 30 dni od prejema računa.
 • Povračila stroškov bomo izvajali od 1. februarja 2021 dalje, zato lahko pošljete račune za februar skupaj z računi za mesec marec.

 

V primeru, da katero izmed zgoraj navedenih navodil ne bodo dosledno upoštevana, bomo račun zavrnili in stroški žal ne bodo mogli biti povrnjeni.

 

Seznam izvajalcev testiranj najdete na spletni povezavi.  

 

Za dodatna vprašanja prosimo, da se posamezniki oziroma fizične osebe obrnete na svoj domači klub. Predstavnikom klubov pa je z veseljem na voljo Irena Pekolj na e-naslovu irena.pekolj@tenis-slovenija.si ali na telefonski številki 041/221-062.

 

Novosti glede Odloka (26. 2. 2021)

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, in sicer se spremembe odloka nanašajo na pogoje, pod katerimi se športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj. Negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitri antigenski test, ki ga predložijo, ne sme biti starejši od 48 ur. Do sedaj je veljalo, da ne sme biti starejše do 24 ur.

Vsa ostala določila odloka ostajajo nespremenjena.

 

Sprememba odloka začne veljati danes in velja do 5. marca 2021.

 

Novosti glede Odloka (19. 2. 2021)

 

pošiljamo vam informacije o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, in sicer:

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 24 ur. Dokazilo je potrebno imeti ob pričetku tekmovanja in velja za celoten čas tekmovanja.

Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost, se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG, razen če predložijo

negativni rezultat testa HAG ali testa PCR.

Testiranja ni treba opraviti, če imate:

–       dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujete, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

–       dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

–       imate potrdilo zdravnika, da ste preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

 

Odlok stopi v veljavo danes, 19. februarja 2021, in velja do 26. februarja 2021.

 

Novosti glede Odloka (15. 2. 2021)

 

včeraj je prek spletne videokonferenčne platforme potekala javna predstavitev Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, in sicer v dveh sklopih za ciljno javnost s področja tekmovalnega športa ter za ciljno javnost s področja športno rekreativne dejavnosti.

V nadaljevanju posredujemo nekaj bistvenih poudarkov iz predstavitve oziroma razprave:

 • S 15. 2. 2021 je dovoljena uporaba vseh športnih objektov v okviru določb odloka. Da se bo športna vadba izvajala na odgovoren način, še vedno veljajo v preteklosti sprejeta vsa priporočila NIJZ, ki jih je potrebno dosledno upoštevati. To velja tudi za upravljalce športnih objektov.
 • Pri tekmovanjih, ki so po odloku dovoljena, je potreben negativen test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 7 dni oziroma potrdilo, da je oseba prebolela COVID-19 ali bila cepljena. Potrdila morajo imeti tudi vsi ostali, ki so deležniki na posameznih tekmovanjih, kot so trenerji, sodniki, maserji. Zaposleni v športnih objektih (receptorji, čistilke, vzdrževalci in ostali) načeloma ne potrebujejo potrdila o testiranju, je pa le-to priporočljivo.
 • Uporaba garderob se načeloma še odsvetuje, razen v izjemnih primerih in za tiste kategorizirane športnike, ki imajo samo v izključni rabi določeno garderobo.
 • Objekti se odpirajo tudi za rekreativno vadbo ob vseh že znanih omejitvah. Treba je biti pozoren, da pri rekreativni vadbi stiki niso dovoljeni in je treba vzdrževati medsebojno razdaljo. Uradno tudi igranje tenisa v parih še vedno ni dovoljeno razen, če so pari iz istega gospodinjstva.
 • Pri večji vadbeni površini je dovoljeno večje število skupin po 10 oseb (vaditelji v to niso všteti) ob upoštevanju obvezne medsebojne razdalje. Priporočilo je, da se nekako pri odločanju koliko bo skupin v prostoru, upošteva cca. 20 m2 na osebo. Treba je poskrbeti, da se skupine tudi pri prihodu in odhodu ne srečujejo.
 • Še vedno velja, da morajo imeti vsi klubi odgovorno osebo, ki mora imeti tako za vadbo kot tekme, ažurirane spiske športnikov z vsemi potrebnimi podatki.
 • Pojem mehurček so nekoliko »razrahljali« in od ponedeljka dalje velja, da je mehurček zaokrožena skupina športnikov in trenerjev, kjer se srečujejo s člani ene in iste ekipe ko poteka vadba.
 • Pri športno rekreativni vadbi potrdila o testiranju ali prebolelosti COVID-19 za udeležence niso potrebna, kar pa ne velja za strokovne delavce v športu, za katere je slednje obvezno.

Vsa opravljena testiranja za športnike in ostale deležnike so brezplačna, in sicer na podlagi izstavljenih računov je teniški klub, član Tenis Slovenije, upravičen do povračila stroškov za opravljena testiranja. Dokumentacijo oziroma račune je potrebno poslati na Tenis Slovenijo, katera poskrbi za povračilo nastalih stroškov.

 

Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

Še posebej je potrebno upoštevati naslednja priporočila NIJZ za področje športa:

   Higienska priporočila za uporabo športno rekreativnih površin na prostem, športnih objektov na prostem in na površinah za šport v naravi ob postopnem sproščanju nekaterih omejitvenih ukrepov:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf

     Higienska priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri izvajanju športne vadbe:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf

     Higienska priporočila za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 za uporabo notranjih športno rekreativnih objektov in površin:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_notranje_sportno_rekreativne_objekte_in_povrsine_01102020_koncna.pdf

   Higienska priporočila za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za športna tekmovanja:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_sportnih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf

Celotna prispevka si lahko ogledate tukaj:

PREDSTAVITEV NA TEMO ODPIRANJA ŠPORTA - TEKMOVALNI ŠPORT

PREDSTAVITEV NA TEMO ODPIRANJA ŠPORTA - ŠPORT ZA VSE

 

 

Novosti glede Odloka (2. 2. 2021)

 

obveščamo vas, da se veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov podaljšuje do 5. februarja 2021, kar pomeni, da je dovoljeno le izvajanje procesa športne vadbe in izvajanje športnih tekmovanj. Rekreativno igranje tenisa žal še vedno ni dovoljeno, razen na zunanjih teniških igriščih.

 

Dovoljeno je izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov:

 • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
 • športnikom, ki se udeležujejo članskih državnih tekmovanj in velikih mednarodnih športnih prireditev,
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1 (od 10. leta dalje, ki so registrirani pri OKS in člani TK, ki je član TS), ki so člani državnih reprezentanc,
 • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Zagotavljamo vam, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo lahko tenis čimprej vsi igrali.

 

Novosti glede Odloka (21. 1. 2021)

 

obveščamo vas, da se veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov podaljšuje do 29. januarja 2021, kar pomeni, da je dovoljeno le izvajanje procesa športne vadbe in izvajanje športnih tekmovanj. Rekreativno igranje tenisa žal še vedno ni dovoljeno, razen na zunanjih teniških igriščih.

 

Torej, prehod v rdečo fazo na teniške aktivnosti zaenkrat nima vpliva.

 

Dovoljeno je izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov:

 • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
 • športnikom, ki se udeležujejo članskih državnih tekmovanj in velikih mednarodnih športnih prireditev,
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1 (od 10. leta dalje, ki so registrirani pri OKS in člani TK, ki je član TS), ki so člani državnih reprezentanc,
 • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

 

Nad odločitvijo Vlade RS smo zelo razočarani, saj verjamemo, da bi lahko dejavnost, z določenimi omejitvami, nemoteno delovala, zato bomo nemudoma ukrepali, in sicer:

-        jutri je sklican sestanek z državnim sekretarjem v Kabinetu predsednika vlade, g. Marjanom Dolinškom, na temo vpliva Koronavirusa na šport. Sestanek bosta opravila predsednik Tenis Slovenije, Andrej Slapar, in podpredsednik Tenis Slovenije, Miran Kraševec.

-        Direktor Tenis Slovenije, Gregor Krušič, danes pozove OKS k dodatni aktivaciji.

-        Pisarna Tenis Slovenije ponovno pozove pristojne organe s pobudo o sproščanju ukrepov v tenisu.

 

Zagotavljamo vam, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo lahko tenis čimprej vsi igrali.

 

Novosti glede Odloka (8. 1. 2021)

 

obveščamo vas, da se Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS št. 2/2021) ponovno zaostruje, kar pomeni, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe in izvajanje športnih tekmovanj.  Rekreativno igranje tenisa žal zaenkrat ni dovoljeno. Odlok prične veljati jutri, 9. januarja 2021.

V nadaljevanju pošiljamo obrazložitve za zgoraj navedeno:

Dovoljeno je izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov:

 • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
 • športnikom, ki se udeležujejo članskih državnih tekmovanj in velikih mednarodnih športnih prireditev,
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1 (od 10. leta dalje, ki so registrirani pri OKS in člani TK, ki je član TS), ki so člani državnih reprezentanc,
 • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Poleg ostalih priporočil pristojnih organov za zajezitev pandemije, je potrebno postopati na spodaj navedeni način:

-                    brezkontaktno odprtje teniškega centra

-                    vidno izpostavljeni vsi protokoli ter sredstva za dezinfekcijo (tako ob vhodu kot na igrišču)

-                    prihod in odhod igralcev v skladu s priporočili (dezinfekcija, oblečeni v športni opremi, uporaba zaščitne maske, katero snamejo šele na igrišču in si jo ob odhodu nemudoma nadenejo)

-                    redno prezračevanje dvorane in dezinfekcija klopi

-                    po opravljeni dezinfekciji in zračenju šele lahko vstopijo drugi igralci z rezerviranim naslednjim terminom

-                    zadrževanje na prizorišču po končanem igranju ni dovoljeno

-                    prisotnost gledalcev na tekmovanjih ni dovoljena, svetujemo brezstično plačevanje prijavnin za tekmovanja

 

Novosti glede Odloka (31. 12. 2020)

 

z veseljem vam sporočamo, da se Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne programov (Uradni list RS št. 204/2020) sprošča, kar pomeni, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe, izvajanje športnih tekmovanj ter da je dovoljeno rekreativno igranje tenisa.

V nadaljevanju pošiljamo obrazložitve za zgoraj navedeno:

Dovoljeno je izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov:

 • športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
 • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1 (od 10. leta dalje, ki so registrirani pri OKS in člani TK, ki je član TS), ki so člani državnih reprezentanc,
 • poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Sprememba Odloka posega tudi v izvajanje športno rekreativne dejavnosti. Po novem je dovoljeno izvajanje športno rekreativne dejavnosti v zaprtih športnih objektih, omejeno je le na 50 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca. Skupinske vadbe niso dovoljene.

 

Poleg ostalih priporočil pristojnih organov za zajezitev pandemije, je potrebno postopati na spodaj navedeni način:

-                    brezkontaktno odprtje teniškega centra

-                    vidno izpostavljeni vsi protokoli ter sredstva za dezinfekcijo (tako ob vhodu kot na igrišču)

-                    prihod in odhod igralcev v skladu s priporočili (dezinfekcija, oblečeni v športni opremi, uporaba zaščitne maske, katero snamejo šele na igrišču in si jo ob odhodu nemudoma nadenejo)

-                    igrata lahko zgolj dve osebi, dvojice so odsvetovane, končni pozdrav z dotikom loparja 

-                    redno prezračevanje dvorane in dezinfekcija klopi

-                    po opravljeni dezinfekciji in zračenju šele lahko vstopijo drugi igralci z rezerviranim naslednjim terminom

-                    zadrževanje na prizorišču po končanem igranju ni dovoljeno

-                    prisotnost gledalcev na tekmovanjih ni dovoljena, svetujemo brezstično plačevanje prijavnin za tekmovanja

 

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (17. 11. 2020)

Društva, ki imate registrirano gospodarsko dejavnost, ste upravičeni do povračila sredstev, če izpolnjujete spodaj navedene kriterije.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (PKP6), sprejet na Vladi RS, v 107. členu predvideva pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje oktober - december 2020. Upravičeno obdobje se lahko s sklepom vlade podaljša za šest mesecev.

Do ukrepa bodo upravičene pravne ali fizične osebe:

 • registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. 9. 2020 in
 • ki imajo vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve zakona ali
 • samozaposlena oseba, ki je na dan uveljavitve zakona vključena v zavarovanje na podlagi 15. člena

ZPIZ-2 ali je družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve zakona vključena v zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in

 • se na dan 31. 12. 2019 ne šteje za podjetje v težavah v smislu Uredbe 651/2014/EU in
 • ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19 in
 • zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Za upravičence ne štejejo:

 • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnosti, ki spada v skupino K po SKD in ima več kot 10 zaposlenih na dan oddaje vloge,
 • tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija, predstavništvo mednarodnih organizacij ter institucija, organ in agencija EU v RS.

Višina nekritih fiksnih stroškov je vezana na upad prihodkov od prodaje:

 • če je upad višji od 70 % znaša 1,2 % od letnih prihodkov za leto 2019
 • če je upad med 40 % in 70 % znaša 0,6 % od letnih prihodkov za leto 2019
 • Prihodki od prodaje so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja (AOP 110).

Višina nekritih fiksnih stroškov ne sme presegati:

 • 1.000 EUR mesečno na redno zaposlenega v upravičenem obdobju,
 • 70 % neto izgube (AOP 187) za srednje ali veliko podjetje oz. 90 % neto izgube za mikro in malo podjetje.

Upravičenec bo izplačilo pomoči uveljavljal z oddajo vloge na FURS. V kolikor naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev glede upada prometa ali je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS najkasneje do roka za predložitev davčnega obračuna za leto 2020 in vrne preveč prejete pomoči v roku 30 dni.

 

Novosti glede Odloka (17. 11. 2020)

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS št. 150/2020 in 159/202) je še vedno v veljavi, kar pomeni, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe za športnike in izvajanje športnih tekmovanj skladno z omenjenim odlokom.

Tako je še naprej dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov: - športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda - poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport ali - športnikom, ki se udeležujejo državnih članskih prvenstev in/ali mednarodnih članskih tekmovanj.

Prav tako je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj opredeljenih v 3. členu Odloka.

Sprememba Odloka je posegla le v izvajanje športno rekreativne dejavnosti. Po novem je dovoljeno izvajanje športno rekreativne dejavnosti le če jo izvajajo člani istega gospodinjstva oz. ožji družinski člani. Dovoljeno je izvajanje športno rekreativne dejavnosti tako v zaprtih prostorih kot na prostem.

Odlok določa, da se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka. To pomeni, da je prepovedano vsakršno zbiranje ljudi (več kot ene osebe) ne glede na namen zbiranja (pogovor, kava, tek ali igranje tenisa).

To nadalje pomeni, da je igranje tenisa v enem zaprtem športnem vadbenem prostoru, kot je npr. samostoječi balon dovoljeno le enemu posamezniku ali skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva v primeru športno rekreativne dejavnosti. Torej četudi je več tenis igrišč pokritih z enim balonom se tako pokrita tenis igrišča štejejo kot en zaprt vadbeni prostor. Osnova za obstoj poslovnega razmerja med posameznikom in lastnikom/upravnikom tenis igrišča na katerem poteka športno rekreativna dejavnost ali športna vadba športnikov je ostala enaka. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS pravi: "Dovoljene so vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19." Igranje tenisa spada med športno dejavnost, ki jo v obliki izjem omogoča Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.

Kadar pa gre za izvajanje športne vadbe športnikov pa je potrebno upoštevati priporočila NIJZ za športa tekmovanja.

Dodatek k odloku Vlade RS (13.11.2020)

Obveščamo vas, da smo ravnokar s strani pristojnih organov, Direktorata za šport, prejeli dodatno pojasnilo glede novega odloka, in sicer navedena omejitev vpliva na sprejeti Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS. Št. 150/2020 in 159/2020), in sicer na 3. odstavek 2. člena Odloka tako, da je športna rekreativna dejavnost dovoljena, če se izvaja v skupini, v kateri so vsi udeleženci ožji družinski člani oz. člani istega gospodinjstva.

Ostala določila Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti ostajajo nespremenjena.

Najdete jih TUKAJ.

Novosti glede ukrepov (29.10.2020)

Lepo pozdravljeni, z veseljem vam sporočamo, da po prejetju dodatnega tolmačenja odloka s strani pristojnih organov, še vedno velja, da tako za tekmovalni tenis kot rekreativni ni sprememb, razen dvojice so, zaradi zagotavljanja ustrezne medsebojne razdalje, odsvetovane.

Športna rekreativna dejavnost je dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, z dne 21. oktobra 2020, objavljen v Uradnem listu pod zaporedno številko 150 nam to omogoča pod navedenimi pogoji in ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov.

Dovoljenja za prehod med občinami najdete tukaj.

Teniški pozdrav in pazite nase.

Novosti glede ukrepov (27.10.2020)

Za pojasnitev ukrepov so pri TS glede igranja tenisa prosili pristojne organe, a odgovora za zdaj še niso prejeli.

To pomeni, da se še vedno lahko naslanjamo na odlok iz 21. oktobra 2020 - Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, objavljen v Uradnem listu pod zaporedno številko 150, kateri veleva, da tako za tekmovalni tenis kot rekreativni ni sprememb, razen dvojice so, zaradi zagotavljanja ustrezne medsebojne razdalje, odsvetovane.

Prosimo vas, da v primeru inšpekcijskega pregleda predstavite dokumente v prilogi in v kolikor bo potreba po asistenci za pomoč pokličite direktorja Tenis Slovenije, Gregorja Krušiča.

Dovoljenja za prehod med občinami najdete TUKAJ.

Teniški pozdrav in pazite nase.

Dopis novi odlok Vlade RS (23.10.2020)

Spoštovani,po temeljitem pregledu objave Odloka o dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki je bil včeraj, 22. oktobra 2020, objavljen v Uradnem listu RS pod zaporedno številko 151, ugotavljamo, da tako za tekmovalni tenis kot rekreativni ne prinaša sprememb, razen dvojice so, zaradi zagotavljanja ustrezne medsebojne razdalje, še naprej odsvetovane.

Ponovno vam pošiljamo izsledke Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, objavljeno v Uradnem listu pod zaporedno številko 150.

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI Odlok začasno dovoljuje športno gibalno dejavnost in proces športne vadbe kategoriziranim športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Za športnike in strokovne delavce v športu (osebe z veljavno trenersko ali sodniško licenco) se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (prepoved prehajanja med regijami, policijska ura).

REKREATIVNI ŠPORTNIKI Športna rekreativna dejavnost je dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje. Kar tolmačimo, da se lahko izvajajo vse dosedanje teniške aktivnosti (tekmovanja, trenažni procesi, rekreativni tenis), razen igranje tenisa v dvojicah je odsvetovano. Pomembno je le, da se ves čas vzdržuje 3 metrska medsebojna razdalja in da ni na teniškem igrišču udeleženih več kot 6 oseb.

TEKMOVANJA V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal, kar pomeni, da nacionalna tekmovanja pod okriljem Tenis Slovenije lahko, ob upoštevanju vseh varnostnih priporočil pristojnih organov, nemoteno izvajamo. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti iz 67. člena Zakona o športu, kar razumemo športni objekti in površine za šport v naravi, športne dvorane, teniški baloni. Vsekakor pa moramo vsi upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

O morebitnih spremembah vas bomo še naprej ažurno obveščali ter objavljali na naši spletni strani. S skupnimi močmi, razumevanjem in sodelovanjem bomo zmogli, tudi v teh nepredvidenih časih, ki nam jih epidemija prinaša

Dopis: Novi odlok Vlade RS

Spoštovani, Vlada RS je sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj, ki se določajo zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Odlok je danes, 21. oktobra 2020, objavljen v Uradnem listu RS pod zaporedno številko 150. Odlok tako za tekmovalni tenis kot rekreativni ne prinaša sprememb, razen dvojice so, zaradi zagotavljanja ustrezne medsebojne razdalje, odsvetovane.

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI Odlok začasno dovoljuje športno gibalno dejavnost in proces športne vadbe kategoriziranim športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Za športnike in strokovne delavce v športu (osebe z veljavno trenersko ali sodniško licenco) se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (prepoved prehajanja med regijami, policijska ura).

REKREATIVNI ŠPORTNIKI Športna rekreativna dejavnost je dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje. Kar tolmačimo, da se lahko izvajajo vse dosedanje teniške aktivnosti (tekmovanja, trenažni procesi, rekreativni tenis), razen igranje tenisa v dvojicah je odsvetovano. Pomembno je le, da se ves čas vzdržuje 3 metrska medsebojna razdalja in da ni na teniškem igrišču udeleženih več kot 6 oseb.

TEKMOVANJA V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal, kar pomeni, da nacionalna tekmovanja pod okriljem Tenis Slovenije lahko, ob upoštevanju vseh varnostnih priporočil pristojnih organov, nemoteno izvajamo. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja. Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport. Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti iz 67. člena Zakona o športu, kar razumemo športni objekti in površine za šport v naravi, športne dvorane, teniški baloni.

Vsekakor pa moramo vsi upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. O morebitnih spremembah vas bomo še naprej ažurno obveščali ter objavljali na naši spletni strani. S skupnimi močmi, razumevanjem in sodelovanjem bomo zmogli, tudi v teh nepredvidenih časih, ki nam jih epidemija prinaša.

Zavarovalnica Sava tenis
Petrol BTC City Zavarovalnica Triglav, d.d. Telemach
autocommerce SŽ Športna loterija Zala ŽiherHiše Krka BigBang Vivo catering Kompas Medot NKBM MSIN Slowatch Perskindol Libra Babolat Slovenija Office&More Lenovo Artros
Teniška zveza Slovenije
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
tel.: 01 430 66 90
fax.: 01 430 66 95
e-mail.: info@tenis-slovenija.si

©TZS, 2020. Vse pravice pridržane.